Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Łubianie

  

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

 

Uroczystość  Zesłania  Ducha  Świętego  - 28.05.2023 r.

 

1. Dziś radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, módlmy się o światło i moc Ducha Świętego dla nas wszystkich. Jutro – drugi dzień Zielonych Świątek - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W tym dniu będą Msze Św. o godz. 11.00 i 18.00

2. Dzisiaj Kościół w Polsce obchodził po raz XVI Święto Dziękczynienia. Z tej okazji dzisiaj zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

3. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Trójcy Przenajświętszej z tej racji w Kościerzynie odpust parafialny. Suma odpustowa o godz.12.30. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej.

4. Po mszy św. do odebrania nowy numer nowy numer „Pielgrzyma

5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek i I sobota miesiąca. W piątek od godziny 17.00 dla wszystkich okazja do spowiedzi świętej, a w sobotę przed Msza świętą różaniec Róż Matek.

6. Dużymi krokami zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Nawiązując do tradycji   w tym roku pójdziemy w procesji do czterech ołtarzy   następującą trasą: z kościoła ul. Szkolną, Długą, Lipową, Dębową, Akacjową, Kaszubską do domu ks. Kiliana a potem wrócimy się do  ul. Długiej i pójdziemy do kościoła ul. Długą i Kościelną. Bardzo proszę, aby ołtarze przygotowali w następujących miejscach:

 

-  I ołtarz na rogu ul. Brzozowej i Lipowej mieszkańcy bloku przy ulicy Osiedlowa nr.8 kl. A i B

II ołtarz na polu przy ul. Akacjowej mieszkańcy ulicy Kasztanowej, Świerkowej i Jodłowej

-  III ołtarz na ul. Kaszubskiej przy domu ks. Kiliana mieszkańcy całej  ul. Długiej

- IV ołtarz przy kapliczce na rogu Długiej i Kościelnej mieszkańcy ul. Osiedlowa 8 kl. C i D

Już teraz zapraszam dziewczynki do sypania kwiatków. Bardzo proszę, aby dziewczynki, które za rok będą przyjęte do I Komunii św., a więc z obecnej kl. II i w tym roku przyjęte do I Komunii Świętej tj. z klasy III, obowiązkowo brały w tym udział. Dziewczynki młodsze i starsze (nie ma granicy wieku) można zapisywać u pani Joli katechetki. Pierwsze próby będą w najbliższą piątek (02.06.23) o godz. 16.00 przy naszym kościele.

7. Jeszcze raz dziękuje pielgrzymom do Wiela za ich trud i modlitwę oraz tym, którzy przyczynili się do jej zorganizowania.

8. Dzisiaj w Łubianie, na   placu przy rogu ulicy Długiej i Lipowej odbędzie się Festyn Patriotyczny z okazji 79rpcznicy bitwy pod Łubianą. Rozpocznie się on   Mszą św. o godz.11.00 i złożeniem kwiatów przy tablicy poległych w tej bitwie żołnierzy Gryfa Pomorskiego i przy obelisku obok kościoła. W programie raj pieszy po Łubianie, turniej piłki nożnej na Orliku o pucha księdza Proboszcza, konkurs plastyczny dla dzieci, bieg żołnierzy wyklętych, inscenizacja z życia żołnierzy Gryfa Pomorskiego, grochówka, ognisko i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakatach przy kościele i na tablicach sołeckich. Serdecznie zapraszamy.

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

PUZDROWSKI KRZYSZTOF, WŁADYSŁAW; stanu wolnego rzymskokatolik, parafia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łubianie

ADAMCZYK DOMINIKA; stanu wolnego; rzymskokatoliczka, parafia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łubianie

Zapowiedź 1

 

 

 

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

       Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

 

                                                         Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie ofiary  na  rzecz parafii można wpłacać  na konto parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem na który cel je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej, opłata za intencję mszalną w dniu.... itp.. Wpłacone kwoty  na cele kultu religijnego mogą być odpisane od rocznego podatku 

                                                             Z góry dziękuję za  wszelkie ofiary. Bóg zapłać !

                                                                      Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

 

 

 

 

Strona gwna