Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 17.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

INTENCJE MSZALNE 

 

Niedziela 27.11.2022 r

Godz. 8.30    P/ o radość nieba dla ++rodziców Zofii i Jana z okazji urodzin    ze wspomnieniem syna Mateusza oraz dziadków Heleny i Piotra oraz Józefy i Marcelego

Godz. 11.00 P/ o łaskę nieba dla i Miłosierdziem Boże dla ++ Stanisława, Szczepana, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

                    K/ o łaskę nieba i miłosierdzie Boże dla rodziców Krystyny z okazji rocznicy śmierci i Leona Arendt

Godz. 16.00 P/ o radość nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Gertrudę w rocznicę śmierci oraz Helenę, Bernarda, Dariusza i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Poniedziałek 28.11.2022 r.

Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ rodziców Wiese i Daszkiewicz

                       K/ do miłosierdzia Bożego o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Damiana

 

Wtorek 29.11.2022 r.

 

Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Zygfryda Kropidłowskiego o wszystkich z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące

                      K/ o łaskę nieba i miłosierdzie Boże dla ++Kazimierza, Iwony, Marka, Andrzeja, rodziców, rodzeństwo, i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Środa 30.11.2022 r.

Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba dla ++ córki Wiolety ze wspomnieniem męża Tadeusza

                     K/ o łaskę nieba i miłosierdzie Boże dla + Teresy Troka – 1 intencja od Osiedlowej 2

 

CZWARTEK 01.12.2022 r.

Godz. 17.00P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ mamy, babci i teściowej Stanisława w 22 rocznicę śmierci, ze wspomnieniem ojca, dziadka i teścia Leona

                      K/ o łaskę nieba i miłosierdzie Boże dla++ cioci siostry zakonnej Renaty, siostry Natalii, Stanisława i Jadwigi Płotka

 

PIĄTEK 02.12.2022 r.

Godz. 17.00 P/ o radość nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Edmunda, teściów Mariannę i Stanisława, rodziców Bronisławę i Antoniego

                      K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Wojciecha i Ireny oraz ich rodziny

         

Sobota 03.12.2022 r.

Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba dla ++ ojca i dziadka Jerzego, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

                      K/ o radość nieba dla ++ mamy Ireny Dorau, ze wspomnieniem jej siostry Hildegardy

 

Niedziela 04.12.2022 r

Godz. 8.30 P/ o łaskę nieba dla ++ Krystyny Piankowskiej 8 rocznicę śmierci, ze wspomnieniem rodziców, teściów, brata Andrzeja i szwagra Mirosława

Godz. 11.00 P/ o łaskę nieba dla ++Romana Zimmermanna – 3 intencja od Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników ZPS Lubiana

                      K/ o łaskę nieba dla ++ córki Magdaleny w 7 rocznicę śmierci ze wspomnieniem męża Wacława

Godz. 16.00 P/ o radość nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ rodziców Jana i Martę Ginter, Martę i Edmunda Sobiechowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

 

 

 

Strona gwna