Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 18.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

Poniedziałek 21.09.2020 r. 

Godz.18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla Ewy i Mariana w 31 rocznicę ślubu i dla nowożeńców Klaudii i Filipa oraz dla całej rodziny

                    K/ ++ rodziców i dziadków Leona i Anastazję Gostomskich ze wspomnieniem + Mateusza

Godz.18.30 P/ + Józefa Szydłowskiego – 1 intencja od sąsiadów z ul. Krótkiej 1A

                                             

Wtorek   22.09.2020r.

Godz. 18.00   P/ + męża, ojca, teścia i dziadka Franciszka w rocznicę śmierci

        

Środa 23.09.2020 r.

Godz.18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla Jadwigi w 70 urodziny oraz dla całej rodziny

                    K/ do Bożej Opatrzności o łaskę ocalenia i powrotu do zdrowia dla syna Jacka

 

Czwartek 24.09.2020 r.

Godz. 18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla Brygidy w kolejne urodziny

                                                

Piątek 25.09.2020 r.

Godz.18.00    P/ ++ Hildegardę Nakielską ze wspomnieniem dziadków z obojga stron

                       K/ ++ męża, ojca i dziadka Alfonsa, teściów Gertrudę i Franciszka Kaszubowskich, Jana, Romualdę, Halinę, Franciszka i Mieczysława

                                            

Sobota 26.09. 2020 r.  

Godz. 18.00      P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla Doroty i Tomasza Straszewskich oraz całej rodziny w 20 rocznicę ślubu

                            K/ ++ Zygmunta Nadolskiego, jego rodziców Marię i Leona, Grzegorza i Irenę Paczkowskich

                                         

 Niedziela 27.09.2020 r.

Godz. 8.30      P/ + mamę, babcię i teściową Marię Peplinską

Godz. 11.00   P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla Ewy i Sławomira oraz całej rodziny z okazji 23 rocznicy ślubu

                        K/ ++ ojca, teścia i dziadka Leona Arendta w rocznicę śmierci ze wspomnieniem mamy Krystyny

Godz. 16.00   P/ + Eugenię Zdanowską – intencja od zakładu pogrzebowego

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl    

 

Można już rezerwować intencje mszalne na nowy 2021 r. 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865   -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY

 

 

 

Strona gwna