Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 17.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

INTENCJE MSZALNE 

 

Niedziela 25.10.2020 r.

Godz. 8.30      P/ ++ rodziców Leokadię i Franciszka, siostry, braci i krewnych z rodziny Breska i Janke oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.00   P/ z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, Matce Bożej i naszym Patronom za opiekę z prośbą o dalsze dla Zofii i Michała Markowskich oraz całej rodziny z okazji 41 rocznicy ślubu

                        K/ ++ działkowców z ogródków „Złote Piaski”

Godz. 16.00   P/ ++ Hildegardę Nakielską ze wspomnieniem dziadków z obojga stron

                                         

 Poniedziałek 26.10.2020 r. 

Godz.17.00 P/ + Józef Szydłowski – intencja od ul. Krótkiej 1A

                    K/ + Eugenię Zdanowską – intencja od mieszkańców ul. Dębowej i Lipowej

                                             

Wtorek   27.10.2020r.

Godz. 17.00   P/ ++ mamę Anastazję Gostomską z okazji urodzin ze wspomnieniem taty Leona

                       K/ ++Edmunda Buczkowskiego, jego rodziców i rodzeństwo

                                              

Środa 28.10.2020 r.

Godz.17.00 P/ ++ męża Tadeusza, córkę Wioletę i wujka Jana

                    K/ ++ ojca, teścia i dziadka Stanisława, Jana, Elżbietę i Zygmunta     

Godz.17.45 P/++ Kazimierza Politowskiego ze wspomnieniem rodziców Jana i    

                         Jadwigi oraz teściów Eugeniusza i Walesk

        

 Czwartek 29.10.2020 r.

Godz. 17.00 P/ ++ rodziców  i dziadków Alojzego i Rozinę

                     K/ + Ronama Niklasa – intencja od ks. Kanonika

                                                

Piątek 30.10.2020 r.

Godz.16.00    P/ z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, Matce Bożej i naszym Patronom za opiekę z prośbą o dalsze dla Mai z okazji 3 urodzin  oraz całej rodziny                                           

                                            

Sobota 31.10. 2020 r.

Godz. 17.00      P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ Stanisława, Szczepana, Jadwigę, Klemensa, Natalię, Żanetę, Władysława, Franciszka i ++ z rodziny

                         K/ ++ z rodziny Edel; rodziców Martę, Hugona, Józefa, Kazimierza, Ludwikę, Wiesława, Andrzeja, Jadwigę i Łucję

                                         

 Niedziela 01.11.2020 r. WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH

Godz. 8.30     P/ ++ męża Hilarego Pek teściów Józefa i Franciszkę, rodziców Leona i Martę i brata Jana, szwagra Konrada

Godz. 11.00   P/ ++ ojca Franciszka Kuper w 9 rocznicę śmierci oraz  mamę Halinę,

                       K/ dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla brata Krzysztofa z okazji kolejnych urodzin

Godz. 13.00   P/ ++ zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu oraz ++ z                                                                                   naszych rodzin.

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl    

Można już rezerwować intencje mszalne na nowy 2021 r.

 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865   -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY

 

 

 

Strona gwna