Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 17.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek 23.11.2020 r. 

Godz.17.00 P/ + Hannę Żbikowską – intencja od przyjaciółki Agnieszki

                    K/ + Mariusza Tysarczyka  - 2 intencja od Koła Emerytów

Godz.17.30 P/ za szybki powrót do zdrowia dla Gerarda

                                             

Wtorek   24.11.2020r.

Godz. 17.00   P/ ++ mamę Marię  w kolejną rocznicę śmierci ze wspomnieniem ojca Bogdana Marszewskich

                       K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków

Godz.17.30   P/ o szczęśliwe rozwiązanie dla Iwony 

                                              

Środa 25.11.2020 r.

Godz.17.00 P/ ++ Hildegardę Nakielską ze wspomnieniem dziadków z obojga stron

                    K/ + Romana Niklasa – intencja ks. Kanonika

 

Czwartek 26.11.2020 r.

Godz. 17.00 P/ ++ syna Mariana, rodziców Jadwigę i Franciszka oraz teściów Annę i Teodora

                     K/ ++ Tadeusza, Joannę, Jana, Magdalenę, Wojciecha, Elżbietę i wujka Alfonsa

Godz.17.30   P/ + Halinę Błaszkowską – intencja od uczestników pogrzebu

 

Piątek 27.11.2020 r.

Godz.17.00    P/ ++ córkę Wioletę, męża Tadeusza, ojca Jana i braci Józefa i Kazimierza

                       K/   + Mariana Brandta – 3 intencja od mieszkańców Osiedlowej 4

Godz.17.30   P/ ++ Kazimierza Politowskiego ze wspomnieniem rodziców Jana i Jadwigę oraz teściów Eugeniusza i Waleskę

                                            

Sobota 28.11. 2020 r.

Godz. 17.00      P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ ojca, dziadka i teścia Stanisława Szwaba oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

                          K/ + Romana Niklasa – intencja ks. Kanonika

Godz.17.30     P/ z podz. za długie lata pracy i otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla całej rodziny

                                         

 Niedziela 29.11.2020 r.

Godz. 8.30      P/ ++ rodziców Henryka i Lilli, dziadków Ludwika i Helenę oraz Zbigniewa 

Godz. 11.00   P/ + Anetę Cieszyńską w 4 rocznicę śmierci

                         K/ +za zmarłą babcię Krystynę Arent w rocznicę śmierci ze wspomnieniem +ojca Leona

Godz. 16.00   P/ ++ rodziców Zofię i Jana z okazji urodzin ze wspomnieniem syna Mateusza oraz dziadków Helenę i Piotra, Józefę i Marcelego

                         K/ + żonę, mamę i babcię Reginę Szulc

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865   -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY

 

 

 

Strona gwna