Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 18.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

INTENCJE MSZALNE 

 

Niedziela 09.05.2021

Godz. 8.30      P/ ++ rodziców Alfonsa i Agnieszkę Skwierawskich                                     

                        K/ + męża Gerarda Jankowskiego - 9 msza gregoriańska

Godz. 11.00    P/ o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Świętego Maksymiliana dla dzieci I Komunijnych i ich rodziców

Godz. 16.00    P/ ++ Marię i Bogdana Marszewskich

                        K/ w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski Matce Bożej za opiekę z prośbą o dalsze dla Jana i Zdzisławy Czapiewskich w 54 rocznicę ślubu

                                            

Poniedziałek 10.05.2021 r.

Godz. 17.00   P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla córki Nikoli w dniu urodzin oraz dla  całej rodziny

                      K/ + męża Gerarda Jankowskiego - 10 msza gregoriańska

Godz.17.30   P/ + Bronisławę Bruską – 1 intencja od odlewni naczyń

                                             

Wtorek   11.05.2021r.

 Godz. 17.00 P/ ++ mamę Halinę Kropidłowską w 13, rocznicę śmierci ze wspomnieniem ojca Franciszka                                                                          

                      K/ + męża Gerarda Jankowskiego - 11 msza gregoriańska

                                              

Środa 12.05.2021 r.

Godz. 17.00 P/++ Grzegorza Timma w rocznicę śmierci oraz Jana Warmke z okazji urodzin                                                                                      

                     K/ + męża Gerarda Jankowskiego - 12 msza gregoriańska

 

CZWARTEK  13.05.2021 r.

Godz. 17.00    P/ ++ rodziców Zygmunta i Zofię Hinca, bratanicę Karolinę, Józefa I Zofię Murglin, brata Jana oraz dziadków z obojga stron                               

                        K/ + męża Gerarda Jankowskiego - 13 msza gregoriańska

 

PIĄTEK 14.05.2021 r  

Godz.17.00   P/ ++ Elżbietę Pek w 11 rocznicę śmierci ze wspomnieniem Zygmunta Pek, Antoniego Pastwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące                                  

                      K/ + męża Gerarda Jankowskiego - 14 msza gregoriańska

 

SOBOTA 15.05. 2021 r.

Godz.18.00   P/ ++ syna Łukasza, męża Edmunda Cygiert, teściów Wandę i Władysława Cygiert oraz ojca Kazimierza Gostkowskiego

                      K/ + męża Gerarda Jankowskiego - 15 msza gregoriańska

      

 Niedziela 16.05.2021

Godz. 8.30      P/ ++ Jana Kozikowskiego w rocznicę urodzin, Annę i Leona oraz dusze w czyśćcu cierpiące                                      

Godz. 11.00    P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla mamy i babci Zofii Markowskiej z okazji 60 urodzin

                        K/ + męża Gerarda Jankowskiego - 16 msza gregoriańska

Godz. 16.00   P/ ++ mamę Teresę ze wspomnieniem dziadków Molskich i Ringwelskich

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865   -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY

 

 

 

Strona gwna