Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 17.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.                  

       

                             INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela 24.03.2019 r.

Godz. 8.30   P/++ matkę Klarę i siostrę Małgorzatę

Godz. 11.00 P/ ++ Dariusza (8 rocz. śmierci), męża Bernarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące

                         K/ o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i Św. Maksymiliana dla ks. Kanonika Bogdana – intencja od przyjaciół

Godz. 16.00  P/  ++ rodziców Marię i Konrada, siostrę Reginę i Józefkę oraz dziadków Klarę, Piotra, Marię i Mariana

 

Poniedziałek 25.03.2019 r.

Godz. 10.00   Do miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej szczęśliwą operację i łaskę zdrowia   dla Katarzyny

Godz. 18.00   P/ ++ żonę, babcię i mamę Hildegardę Nakielską ze wsp. dziadków z obojga styron

                         K/  o Boże błog. w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i Św. Maksymiliana dla Leona i Elżbiety

 

Wtorek 26.03.2019 r.  

Godz. 18.00   P/  o spokój duszy i radość wieczną dla + Józefa  Kurek

                         K/  do Miłosierdzia Bożego przez wst.Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o łaskę zdrowia dla córki Barbary i mamy  Elżbiety

 

Środa  27.03.2019 r.

Godz. 18.00  P/ +++ Stanisława  Kaszubowskiego i Jana Knopik

                  K/ ++ rodziców Paulinę i  Franciszka Pellowskich, córkę Barbarę i brata Stanisława

 

Czwartek 28.03.2019 r.

Godz. 18.00  P/ z podziękowaniem  za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  błog. Boże zwłaszcza zdrowie dla Mieczysława z ok. 70 urodzin i Moniki z ok. urodzin  oraz  dla  całej rodziny         

                        K/ do Miłosierdzia Bożego w intencji wiadomej Panu Bogu

 

Piątek   29.03. 2019 r.

Godz. 17.30  P/ z podziękowaniem  za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  błog. Boże zwłaszcza zdrowie dla  szwagra Stanisława Karcz z ok. 80 urodzin oraz dla całej rodziny

                        K/ ++ o radość życia wiecznego dla mamy Wandy Jażdżewskiej ze wsp. ojca Felicjana i brata Andrzeja

 

Sobota 30.03.2019 r.

Godz. 18.00   P/++ męża Tadeusza, córkę Wioletę, ojca Jana, braci Józefa i Kazimierza                    

                         K/ o Boże błog., opiekę Matki Bożej i Św. Maksymiliana dla budowniczych i ofiarodawców Kościoła, a dla zmarłych o radość wieczną

 

Niedziela 31.03.2019 r.

Godz. 8.30   P/++ rodziców Jana i Helenę, rodziców chrzestnych oraz dziadków z obojga z stron

Godz. 11.00 P/ o błogosławieństwo Boże w rodzinie    

                       K/ w podziękowaniu P.Bogu, Matce Bożej i Św. Maksymiliana za otrzymaną łaskę zdrowia przez Mariolę – int. od sąsiadki p. Elżbiety

Godz. 16.00  P/  ++ Modestę i Bernarda Janiszewskich, Sabinę i Romana Fabiańskich ze wsp. braci i sióstr.

                         K/ męża, ojca i dziadka Jerzego Darżnika – int z ok. urodzin

 

Strona gwna