Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 17.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek 23.01.2023 r.

Godz. 17.00 P/o Miłosierdzie Boże dla ++ Leona ze wspomnieniem Teresy Troka

                      K/ o łaskę nieba i miłosierdzie Boże dla Haliny Rolbieckiej – 1 intencja od sąsiadów z ul. Krótkiej 1

 

Wtorek 24.01.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Jadwigi w 3 rocznicę śmierci ze wspomnieniem Roberta Bączyńskich

                      K/ za ++ męża Henryka Klaczyńskiego w 7 miesiąc po śmierci, za rodziców Paulinę i Franciszka Pellowskich

 

Środa 25.01.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++Bronisławy w 2 rocznicę śmierci ze wspomnieniem Stanisława i Renaty

                      K/ o łaskę nieba dla ++ męża, ojca i dziadka Henryka Wołoszyk w rocznicę śmierci, oraz rodziców, brata Grzegorza i ciocię Zofię

       

CZWARTEK 26.01.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++Stanisława Kulasa w 20 rocznicę śmierci ze wspomnieniem Marty, Hugona i zięcia Andrzeja

                      K/ + Halinę Rolbiecką – 2 intencja od sąsiadów z ul. Krótkiej 1

 

PIĄTEK 27.01.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Stanisława, Szczepana, Jadwigę, Klemensa ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące

                 K/ do Bożej Opatrzności o łaskę szczęśliwej operacji dla Damiana a światło Ducha Świętego dla lekarzy go leczących – intencja od matki chrzestnej z mężem

       

Sobota 28.01.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o radość nieba dla ++ Romana, Pelagię Zaborowskich oraz Teresę, Franciszka, Helenę i Stanisława

                      K/ o łaskę nieba i Boże Miłosierdzie dla + Romana z okazji urodzin

 

Niedziela 29.01.2023 r.

Godz. 8.30 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Jadwigi, siostry Zofii i dziadków, braci Stanisława, Bronisława, Leona, Franciszka, syna Tomasza, dziadków z obojga stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.00   P/ w podziękowaniu za wszelkie odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Piekarskiej dla Bożeny i Józefa oraz całej rodziny w 30 rocznicę ślubu

                         K/ o łaskę nieba i Boże Miłosierdzie dla Sylwestra Worzały – 2 intencja od Stowarzyszenia „Otwarte Serca”

Godz. 16.00 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla +Andrzeja w 3 rocznicę śmierci ze wspomnieniem ++ z rodziny Czapiewskich

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

 

 

 

Strona gwna