Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 17.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek 29.11.2021 r

Godz. 17.00   P/ ++ Barbarę i Antoniego Dublinowskich

                       K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji rodziny wiadomej Bogu

                                   

 Wtorek 30.11.2021 r

Godz. 17.00    P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo naszych Świętych Patronów dla Gertrudy Różanek z okazji 80 urodzin oraz dla całej rodziny.

                       K/ + męża, ojca i dziadka Alfonsa Kaszubowskiego w 11 rocznicę śmierci

                                           

Środa 01.12.2021 r.

Godz. 17.00 P/ ++ mamę i babcię Stanisławę w 22 rocznicę śmierci ze wspomnieniem taty i dziadka Leona

                     K/ o radość nieba dla + Marii Worzała- intencja od koleżanek z Klubu Emerytów

                                    

CZWARTEK  02.12.2021 r.

Godz. 17.00   P/ ++ Edmunda, teściów Mariannę i Stanisława oraz rodziców Bronisławę i Antoniego

                      K/ o radość nieba dla + Marii Worzała- intencja od koleżanki Lidzi

                                          

PIĄTEK 03.12.2021 r 

Godz. 17.00      P/ o radość nieba dla ++ ojca i dziadka Jerzego ze wspomnieniem ++ dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

                         K/ o Bożą łaskę szczęśliwego rozwiązania dla córki Justyny pod opiekę Matki Bożej Świętego Jana Pawła II  

                                          

Sobota 04.12. 2021 r.

Godz. 17.00    P/ ++ Krystynę Piankowską w 7 rocznicę śmierci, rodziców, brata Andrzeja, szwagra Mirosława i teścia Antoniego

                       K/ o radość nieba dla rodziców i teściów Zygmunta, Marię i Leona Nadolskich, Stefanię i Leona Kiedrowskich oraz Irenę i Grzegorza Paczkowskich  

              

Niedziela 05.12.2021 r

 Godz. 8.30    P/ ++ rodziców Henryka i Liili oraz dziadków Ludwika i Helenę

Godz. 11.00  P/ o radość nieba dla ++ Antoniego Pastwa ze wspomnieniem Elżbiety i Zygmunta Pek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

                     K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji rodziny wiadomej Bogu

Godz. 16.00  P/ o radość w królestwie niebieskim dla + Zygfryda Kropidłowskiego w 2 rocznicę śmierci

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

 

 

 

Strona gwna