Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 18.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

 

 Niedziela 02.08.2020 r.

Godz. 8.30      P/ + Jana Niedbajło w kolejną rocznicę śmierci

                          K/ + Andrzeja Skierkę - 3. int. od mieszkańców ul. Osiedlowej 4

Godz. 11.00   P/ + ojca Ryszarda Hinca

                         K/ + Romana Niklasa - 3. int. od mieszkańców ul. Długiej

Godz. 16.00   P/ + Władysławę Adamczyk - int. od kolegów z pracy

                                            

Poniedziałek 03.08.2020 r. 

Godz.18.00 P/ ++ Helenę i Józefa oraz Mirelę Kropidłowskich

                      K/ + o radość nieba dla syna i brata Szymona w kolejną rocz. śmierci      

                                             

Wtorek   04.08.2020r.

Godz. 18.00   P/ z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla Ks. Proboszcza z ok. Dnia Proboszcza

                         K/ + Mariusza Tysarczyka int. od sąsiadów z ul. Krótkiej 1 B

 Godz. 18.30 P/ o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza Mieczysława i Ks. Kanonika Bogdana                               

                                              

Środa 05.08.2020 r.

Godz.18.00 P/ ++ męża Leona, rodziców i teściów

                                              

Czwartek 06.08.2020 r.

Godz. 11.00   o zdrowie dla wnuków, a szczególnie dla Amelii, by doszło do operacji oraz siostrzenicy Sylwii, a dla rodziców o cierpliwość i wytrwałość w Bogu i Matce Najświętszej

Godz. 18.00 P/ + Jerzego Szarmacha w 1. rocz. śmierci – 4. int. od koleżanek i kolegów z pionu handlowego Lubiana- Ćmielów - Chodzież

                       K/ + żonę, mamę Reginę Szulc z ok. kolejnych urodzin

 

Piątek 07.08.2020 r.

Godz.18.00 P/ z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz świętych Patronów w rodzinie

                      K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i naszych św. Patronów dla Adama Okoniewskiego – int. od wdzięcznych przyjaciół

Godz. 18.30 P/ o ustanowienie w Polsce prawa do życia od chwili poczęcia

  

Sobota 08.08. 2020 r.

Godz.18.00    P/ ++ Gertrudę Pelowską (100 ur.) ze wsp. ojca Franciszka, teścia Józefa Jażdżewskiego, Sabinę i Romana

                         K/ w podz. Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Bernadety i Bożeny z ok. 55. urodzin

 

 Niedziela 09.08.2020 r.

Godz. 8.30      P/ ++ teściów Jadwigę i Kazimierza Rekowskich

Godz. 11.00   P/ o Boże Miłosierdzie dla + Stanisława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

                         K/ ++ mamę i babcię Agnieszkę Troka w rocz. śmierci, brata Grzegorza i szwagra Józefa

Godz. 16.00   P/ + Romana Daleckiego w 1. rocz. śmierci

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl 

 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865   -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY

 

 

 

Strona gwna