Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 18.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

 Niedziela 28.06.2020 r.

Godz. 8.30      P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla dzieci i wnuków 

                       K/ +żonę Zofię Burandt – Msza gregoriańska

Godz. 11.00   P/ o radość życia wiecznego w Królestwie Bożym dla + męża Bernarda w 8 rocznicę śmierci.

Godz. 16.00   P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Ewy i Piotra Polak oraz całej rodziny z okazji 30 rocznicy ślubu

                     K/ +żonę, mamę i babcię Reginę Szulc

                                            

Poniedziałek 29.06.2020 r. 

Godz,10.00 P/ + Henrykę Kubisiak

                    K/ ++ teściów i dziadków Franciszkę i Feliksa Lassów

Godz. 18.00   P/ + Mirellę Kropidłowską – 2 intencja od sortowni białej

                       K/ + żonę Zofię Burandt – Msza gregoriańska

                                              

Wtorek   30.06.2020r.

Godz. 18.00   P/++ Mieczysława Wawrzyniaka oraz ++ z rodziny Wawrzyniak i Ginter

                        K/ + żonę Zofię Burandt – Msza gregoriańska

                                                

Środa 01.07.2020 r.

Godz.18.00 P/++ syna Łukasza, męża Edmunda Cygiert, teściów Wandę i Władysława Cygiert oraz ojca Kazimierza Gostkowskiego.

                       K/ o radość nieba dla ++ rodziców chrzestnych Zofii i Kazimierza

 

Czwartek 02.07.2020 r. 

Godz. 18.00 P/o ustanowienie w Polsce prawa do życia dla dzieci od  chwili poczęcia.

                    K/ ++ rodziców Marię i Feliksa oraz chrzestnych i dziadków z obojga stron

 

 Piątek 03.07.2020 r.

Godz.18.00 P/ ++ rodziców Czesława i Modestę, siostrę Alicję i szwagra Alfreda

                    K/ + Ziemowita Groszkowskiego – intencja od kolegów i koleżanek  z działu pieców elektrycznych 2 i 3 brygady

          

 Sobota   04.07. 2020 r.

Godz.18.00    P/ ++ Jana, Leokadię, Marka, Sebastiana Hetmańskich oraz Mariusza

 

  Niedziela 05.07.2020 r.

Godz. 8.30      P/ ++ rodziców Zofię (3 rocz. śmierci) i Jana (16 racz. Śmierci) ze wspomnieniem syna Mateusza                       

Godz. 11.00   P/ ++ Marię, Annę, Sylwestra i Józefa Jereczek

                       K/ ++żonę i mamę Zytę Pollak, rodziców Bolesława i Helenę oraz Zofię i Brunona

Godz. 16.00   P/ + Stanisława Kac w 1 rocznicę śmierci

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl                                    

 

 

   

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865   -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY

 

 

 

Strona gwna