Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 18.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek 14.06.2021 r.

Godz. 18.00   P/ + + Antoniego Peplińskiego ze wspomnieniem Marii Peplińskiej.

                       K/ ++ męża i ojca Henryka, jego rodziców Zofię i Józefa, braci Franciszka, Tadeusza, siostrę Małgorzatę, o Miłosierdzie boże dla + Krzysztofa

 

Wtorek 15.06.2021r.

 Godz. 18.00 P/ ++ z Róż Matek                                                                                          

                      K/ + Leona Majewskiego – intencja od dawnych współpracowników działu

                                              

Środa 16.06.2021 r.

Godz. 18.00  P/++ Mieczysława Wawrzyniaka, ++ z rodziny Ginter, Wawrzyniak i  i Grajkowskich                                                                                                          

                      K/ + Leona Majewskiego – intencja od sąsiadów z ul. Wodnej

 

CZWARTEK  17.06.2021 r.

Godz. 18.00   P/ ++ rodziców Helenę i Józefa, Zbigniewa i Edmunda

                      K/ + Janinę Peplińską- 2 intencja od ulicy Dębowej i Lipowej

 

PIĄTEK 18.06.2021 r  

Godz. 18.00   P/ + mamę Teresę Timma w 10 rocznicę śmierci i z okazji urodzin             

                       K/ o radość nieba dla Kazimierza Kulasa – intencja od ks. kanonika 

 

SOBOTA 19.06. 2021 r.

Godz. 18.00   P/ ++ rodziców Marię i Edmunda oraz Jana

                       K/ ++ siostry Bronisławę, Stanisława i Renatę Bruskich

 

 Niedziela 20.06.2021 r

Godz. 8.30      P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Kazimierza Pek   oraz całej rodziny z okazji 30 rocznicy ślubu                                                                                                          

Godz. 11.00   P/ + Krystynę Sochaczewską – intencja od Róż Matek

                       K/ + Krystynę Sochaczewską – 6 intencja od ul. Brzozowej

Godz. 16.00   P/ ++ teściów Władysławę i Jana, szwagierkę Hannę, Leona i Jana

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865   -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY

 

 

 

Strona gwna